“Ik sla dagelijks het boek Instant Healing van Susan Shumsky open en dan krijg ik zeer regelmatig de scientific prayer Healing the mental atmosphere, het helen van de mentale atmosfeer, ‘aangeboden’. Het is een prayer die ik vaak doe omdat ik ook heel goed begrijp dat hij nodig is en blijft. ‘Je hebt de macht’, zo schrijft Susan Shumsky, ‘om het mentale klimaat om je heen te helen door de Waarheid te bevestigen’. In plaats van mee te gaan in de disharmonie, vul ik haar maar even aan. En waarom staat er nou ‘de Waarheid te bevestigen’ en waarom is dan de disharmonie geen waarheid? Die vraag kreeg ik laatst ook weer. En de reden is dat onze levensenergie, die in ons allemaal huist en waarvan er maar één is, volmaakt ís. En die ‘volmaaktheid van zijn’ die wij allen zijn, die drukt zich niet disharmonisch uit. Dus als wij disharmonie tegenkomen, dan is dat eigenlijk een roep om heling. Het spirituele levensboek Cursus in Wonderen zegt dat en heel veel ander bronnen zeggen precies hetzelfde: als wij disharmonie tegenkomen dan vraagt ons dat enkel om heling. 

Harmoniseer jezelf en je omgeving

Dus als je nu zit in een woelig moment, je voelt je niet goed, hebt het druk gehad op je werk, komt thuis en het is gekkenhuis met de kinderen, je voelt je uitgeblust of leeg getrokken, dan kun je deze prayer doen. O ja, even uitleggen: als je mij de woorden Heilige Geest hoort zeggen dan verwijst dat naar de geest van de heling. Heilige Geest betekent helende geest. In de religie heeft het een hele andere betekenis gekregen maar wij in de I AM Academie roepen met de woorden ‘Heilige Geest’ energie aan die heling brengt. Ik nodig je nu van harte uit om deze krachtige prayer met me mee te doen.

Spirituele oppepper voor je mentale klimaat

Focus je eerst maar eens op je hart. Adem rustig in en daarna weer rustig uit. Doe dat een paar keer totdat je voelt dat je rustig wordt. En dan vanuit het gegeven dat alles energie is en dat wij bijdragen aan die energie zeg je de volgende woorden hardop: 

Ik roep de Heilige Geest aan, 

de Geest van Waarheid en Heelheid, 

om alle negatieve gedachtevormen, emoties, 

overtuigingen, gewoonten, omstandigheden en patronen 

in de mentale sfeer om me heen

die mij nadelig hebben beïnvloed

te wissen, helen, op te tillen, los te laten en te laten gaan.

Adem dan rustig, vier tot vijf seconden in en ook weer uit en houd de focus op je hart. Doe niks, wacht af. Je kunt ook je naam zeggen – in mijn geval Marjolijn – doet niks, niks en nog eens niks. En wacht. De energie reageert op wat je vraagt. Vervolg dan:   

Alle valse, beperkende, uitdagende, moeilijke, 

overweldigende, drainerende en vermoeiende

emoties en vibraties  in de atmosfeer 

en in de mensen en plaatsen om me heen 

worden nu liefdevol gezegend, geheeld, opgelost, 

opgeheven en volledig losgelaten 

in het Licht, de Liefde en de Waarheid 

van de Volmaakte Levensenergie die IK BEN.

Dan adem je weer in, door je hart, en je ademt weer uit. Ontspan jezelf. Doe niks. En laat je mind maar zeggen wat hij wil zeggen. Jij bent en blijft gewoon met je aandacht bij je hart. En wacht. En dan zeg je: 

De IK BEN die IK BEN heeft het beheer over mijn Mind en mijn leven. 

IK BEN de enige Autoriteit in mijn leven.

IK BEN Goddelijk beschermd door het Licht van mijn Wezen. 

Dank U, IK BEN, en ZO IS HET.

En dan adem je weer met die focus op je hart in en uit en dan wacht je. Dat wachten is belangrijk. Zo’n prayer heeft de ruimte nodig.

Vraag om spirituele heling

En nu vraag je je misschien af: waarom werkt zo’n prayer nou? Wat doet dat dan? Misschien kon je ’t zelf ervaren toen je ‘m net deed – dat is een beetje afhankelijk van waar je bent en wat je doet en wat je bewustzijnstoestand is waarin je hem deed – maar wanneer je deze doet met de focus op je hart dan volgt jouw levensenergie jouw aandacht. Want dat is de Law of Life. Energie gaat naar aandacht. Dus op het moment dat je dit doet en je geeft dit de ruimte en jouw energie volgt jouw aandacht, draag jij bij aan harmonie in jouw omgeving. 

Als ik na een lange en inspirerende dag thuiskom – dan heb ik bijvoorbeeld een workshop gegeven of voor dertig man gestaan – voel ik dat het wel wat van me heeft gevergd en voel ik soms spanning in mijn gezicht en in mijn kaken. Bij mij gaat het daar vaak zitten maar dat is voor iedereen anders natuurlijk. Wat ik dan vaak doe is gaan zitten, het boek Instant Healing erbij pakken, en voordat ik het opensla vragen: ‘Welke woorden spreek ik uit om het gevoel in mijn gezicht te harmoniseren?’ En dan kom ik heel vaak op deze prayer uit. En dat snap ik ook. Een dag in Amsterdam bijvoorbeeld betekent heel veel energie om je heen waar je mee te maken krijgt, doorheen rijdt en dat iets met je doet. Het is niet zo raar dat je lichaam daar wat van oppikt. En om dat strakke gezicht van mij – niet door de botox maar door de spanning in mijn geval, ha, ha – weer tot rust te laten komen, krijg ik dus heel vaak deze prayer voorgeschoteld. En wat ik dan doe is hem herhalen. Dus ik ga zitten en ik herhaal hem. En wat er dan gebeurt is dat de ontspanning teruggebracht wordt in mijn kaken. Dus ik zeg hem zo vaak als dat ik voel dat hij nodig is en dan ineens is de spanning weg. Zo’n spanning in je lijf noemen wij ook wel een healing signal, een vraag om heling. En door die woorden uit te spreken heb ik de energie geharmoniseerd die ervoor zorgde dat die spanning kón ontstaan in mijn lichaam. En het mooie van het boek Instant Healing maar ook van het afstemmen op wie je werkelijk bent, je I AM, het brengt je weer terug in de zachtheid, de mildheid en de liefde en het maakt je weer rustig. En door het doen van zo’n prayer – zo voel ik het tenminste – heb ik daar zelf invloed op. Als ik in een situatie kom waarin ik heel veel onrust merk, dan gebruik ik ook deze prayer.”

Dit experiment draagt bij aan spirituele harmonie

“Elke keer als je de woorden IK BEN gebruikt dan beweeg je je levensenergie naar datgene dat erop volgt. Wat je daarna bevestigt en wat je dus ook echt gelooft. Laten we een experiment doen. Neem een houding aan waarin je je hart openstelt voor hetgeen je gaat zeggen en verheug je vast op het moois en positieve dat het op je pad gaat brengen. Ga dit niet doen met een houding ‘ik ga dit doen om te bewijzen dat het niet werkt’ want dan werkt het ook niet en da’s zonde van je tijd. Doe het dan niet. Maar breng de focus op je hart, stel je hart open en zeg – niet één minuut maar bijvoorbeeld een dag lang – hardop: ‘IK BEN de Volmaaktheid in iedereen die ik tegenkom’. Of, als je bijvoorbeeld tegenover iemand zit die Karel heet, zeg je: ‘IK BEN de Volmaaktheid in Karel.’ En dan adem je in en adem je uit met de focus op je hart. En dan praat je met Karel en dan, terwijl Karel aan het praten is, reageer je niet vanuit je ego – want dat ego praat toch wel, bla, bla, bla, ik vind er dit van en ik vind het dat van – maar je denkt heel bewust, met de focus op je hart, ‘IK BEN de Volmaaktheid in Karel’. En dan open je jezelf en dan wacht je. Bij mij heeft het onmiddellijk de zachtheid in mezelf tot gevolg die ik nodig heb om niet terug te katten als iets me irriteert. Zodra ik zeg ‘IK BEN de Volmaaktheid in de kassière, de leraar, de buurvrouw, die medeweggebruiker, mijn kind,’ veroorzaak ik harmonie. Ik ben heel benieuwd wat jouw ervaring is als je het eens een dag met oprechte toewijding in praktijk gaat brengen.”

Wil je meer weten over jouw I AM? Ik heb een gratis 5-delige videotraining gemaakt. De download staat hieronder.