fbpx

Privacyverklaring

I AM Academy heeft als missie je te begeleiden in het bewustzijnsproces van de I AM presence. Wij bereiken dit door onze website www.iamacademy.nl en door het sturen van nieuwsbrieven, mails, meditaties, (gratis) online cursussen, trainingen en inspiratie.

Wij nemen je privacy heel serieus en deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over de verwerking van je persoonsgegevens en welke rechten je hebt en kunt uitoefenen.

Contactgegevens:

I AM Academy, gevestigd aan Blokmakerstraat 30, 1013 DH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We hebben in deze privacyverklaring de belangrijkste punten voor je op een rij gezet. Mocht je vragen hebben of als er toch iets onduidelijk is, kan je altijd contact opnemen met ons support team. Wij zijn te bereiken via [email protected] of telefonisch via 020 – 2443230.

Verwerking persoonsgegevens door I AM Academy
I AM Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– IP-adres
– locatiegegevens
– gegevens over jouw activiteiten op onze website
– internetbrowser en apparaat type

In de volgende situaties bewaren we de gegevens die je aan ons verstrekt:
– inschrijving voor een (online) training of ander I AM dienst of product
– bij aanvraag van een contactmoment (bijvoorbeeld een intake) via telefoon of e-mail
– bij aanmelding voor de gratis 5-daagse online cursus en/of de 32-daagse prayer reeks
– bij aanmelding voor onze nieuwsbrief en mailings
– bij het (open) solliciteren op een vacature
– tijdens het volgen van een (online) training /dienst
– tijdens het bijwonen van een (online) evenement
Tijdens onze evenementen en trainingen worden er wel eens foto’s en/of (video/geluid)opnames gemaakt. Wij gebruiken deze foto’s en/of (video/geluid)opnames voor verslaglegging van het evenement of training. Indien je niet gefotografeerd wilt worden of gefilmd wilt worden, verzoeken we je dit tijdens het evenement/training te laten weten aan ons de fotograaf en/of de organisatie (trainer of I AM team)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Onderstaande doelen worden op basis van de grondslag Toestemming en Wettelijke verplichting verwerkt.

I AM Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het afhandelen van jouw betaling en facturatie
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings
– verzenden van onze (online) meditatie en (gratis) (online) trainingen
– om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
– om goederen en diensten bij je af te leveren zoals bijv. het boek I AM – Woorden met Helende kracht of andere informatie die van belang is voor bijvoorbeeld een training

I AM Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
I AM Academy neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van I AM Academy) tussen zit.

I AM Academy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– WordPress, ContactForm, WooCommerce
– Active campaign (MailBlue) (e-mailmarketing)
– Salesforce (CRM)
– Mail – macOS (e-mail), MS Office (inclusief Outlook)
– PayPro (betalingen)
– Google Analytics, aantal websitebezoekers etc. voor website optimalisatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

I AM Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

(Online) Trainingen
– Personalia > Tot zeven jaar na klant zijn bij I AM Academy* > Om aan de boekhoudkundige administratie te voldoen
– Telefoonnummer > Tot zeven jaar na klant zijn bij I AM Academy* > Om contact op te nemen met de klant
– E-mail> Tot zeven jaar na klant zijn bij I AM Academy* > Voor digitale facturering + contact met de klant over diensten
– Post- en factuuradres > Tot zeven jaar na klant zijn bij I AM Academy* > Om aan de boekhoudkundige administratie te voldoen

Sollicitaties

We bewaren je gegevens maximaal 4 weken na het afronden van een sollicitatie en verwijderen daarna je persoonsgegevens tenzij een andere termijn is overeen gekomen tussen sollicitant en I AM Academy. Als je onze nieuwe collega wordt, dan bewaren we jouw gegevens zo lang dat nodig is.

Nieuwsbrief en e-maillijsten
Als jij je hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief/ e-maillijst, zorgen wij ervoor dat jouw gegevens binnen 100 dagen uit onze systemen worden verwijderd.

*Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat (binnen één jaar), of –  boekhoudkundige administratie – zolang de wetgever verplicht. In voorkomend geval wordt de dan geldende wettelijke termijn gehanteerd: fiscaal 7 jaar. Na beëindiging van de samenwerking worden uw gegevens uitgeschreven. 

Wie kunnen bij je gegevens en delen van persoonsgegevens met derden

I AM Academy verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast vinden we persoonlijk contact belangrijk daarom heb je mogelijkheid om direct contact op te nemen met ons team en onze (assistent) trainers. Zij hebben toegang tot je gegevens om je te kunnen ondersteunen tijdens de aanmelding, (online) training en afronding. Jouw gegevens zullen niet verkocht worden aan derden, daarnaast zijn je gegevens beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen.

Veranderingen en wijzigingen

Deze privacy verklaring is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is voor het laatst gewijzigd op 16-4-2020. Wij raden aan om de privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen en/of wijzigingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

I AM Academy gebruikt functionele, analytische en tracking(marketing) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

I AM Academy gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Analytische cookies zorgen voor een beter gebruikersgemak en de tracking(marketing) cookies laten ons zien wat websitebezoekers op onze website doen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Functionele en Marketingcookies
Wij gebruiken cookies om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De cookies maken het ons mogelijk om websitebezoek te analyseren en te verbeteren. Waardoor we jou in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. We gebruiken cookies ook voor marketingdoeleinden. Met behulp van cookies van derden (zoals LinkedIn en Facebook) krijg je bijvoorbeeld voor jou relevante advertenties te zien en loop je geen persoonlijke aanbiedingen mis.

Functionele cookies:
Google Analytics
Facebook Pixel

Marketing Cookies:
Google Tag Manager
Clickdimensions

Accepteren en uitschakelen cookies
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. De acceptatie van cookies is van belang om de website optimaal te laten werken. U kunt zich altijd afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Houd er dan wel rekening mee dat de website niet meer functioneel werkt.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Jouw rechten : gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als deelnemer heb je zelf toegang tot je persoonsgegevens via de e-learning. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door I AM Academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om alle persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Wil je als sollicitant je gegevens inzien, veranderen of laten verwijderen? Stuur dan een mail naar [email protected] en wij pakken jouw verzoek zo snel mogelijk op (uiterlijk binnen 4 weken).
I AM Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

We doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Je kunt je klacht indienen via [email protected] of contact opnemen met ons via telefoonnummer 020 – 2443230.

Mochten we er niet helemaal samen uitkomen, dan kan je contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

I AM Academy
Blokmakerstraat 30
1013 DH Amsterdam
020 – 2443230
[email protected]

Blijf op de hoogte met I AM nieuws:

    Pin It on Pinterest