fbpx

Disclaimer

I AM Academy geeft je hierbij toegang tot haar website www.iamacademy.nl
I AM Academy publiceert op deze website informatieve teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Informatie
De gegevens op de website van I AM Academy zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over I AM Academy.
I AM Academy spant zich in om de inhoud van haar website en programma’s zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Hyperlinks
Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites en diensten van derden aanvaardt I AM Academy geen enkele aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid
I AM Academy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op haar website, online programma’s en tijdens trainingen of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Auteursrecht
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op deze website en in de online programma’s en trainingen liggen bij I AM Academy. Gebruik van deze informatie en beeldmateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van I AM Academy.

Disclaimer e-mail
De informatie verzonden via mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Nimmer mag een bericht worden beschouwd, noch geïnterpreteerd worden als het aangaan van enige verplichtingen van de kant van I AM Academy.
I AM Academy waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van zijn mailberichten, en sluit elke aansprakelijkheid uit voor elk verlies dat het gevolg is van het gebruik ervan en haar inhoud. Personen anders dan de geadresseerde mogen de inhoud noch openbaar maken, noch verspreiden of wijzigen, noch handelen op grond van de inhoud.

Blijf op de hoogte met I AM nieuws:

    Pin It on Pinterest