Algemene inschrijvingsvoorwaarden I AM Academy

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via het elektronisch inschrijvingsformulier op de website, of via mail jouw gegevens verzenden, of telefonisch jouw naam en gegevens opgeven. De diensten worden geleverd zoals omschreven op de website, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de dienst.

I AM Academy
Zaanenstraat 18
2022 CP Haarlem
Mail: support@iamacademy.nl

KVK: 5614708

BTW-nummer: 100195544B02

Inschrijving
Zodra wij jouw inschrijvingsformulier ingevuld hebben ontvangen, is jouw plaats gereserveerd en krijg je een schriftelijke bevestiging via onze supportafdeling. Wie zich inschrijft, verbindt zich tot deelname aan het totale trainingspakket waarvoor werd ingeschreven. Er wordt geen aanpassing van het cursusbedrag toegestaan voor niet deelgenomen trainingsdagen of bij het voortijdig beëindigen van de training door de deelnemer. In geval van overmacht of indien het aantal inschrijvingen voor een activiteit minder dan 10 personen bedraagt, behoudt de I AM Academy het recht een training of activiteit te annuleren. Je word hiervan schriftelijk en zo nodig telefonisch van op de hoogte gesteld. Het cursusbedrag wordt dan volledig teruggestort.

Indien – wegens overmacht – de deelnemer de training waarvoor hij of zij heeft ingeschreven niet kan afmaken, bieden wij de mogelijkheid aan om de training op een later tijdstip te volgen.

Betaling
Betalingen verlopen via een betaallink die je krijgt toegestuurd via onze supportafdeling. Betalingsafspraken worden vooraf gemaakt.

Annuleringsregeling
Annulering tot 1 maand voor aanvang: 20 % annuleringskosten op het netto bedrag. Annulering binnen de maand voor aanvang van de cursus: volledige bedrag verschuldigd. Op vertoon van een doktersattest kan de cursus geannuleerd worden. Hiervoor wordt 20 % annuleringskosten op het nettobedrag in rekening gebracht. Bij niet betaling van de factuur (zonder betalingsovereenkomst) op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder

ingebrekestelling interest gevorderd van 12% per jaar. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%.

Verantwoordelijkheid
Wie een opleiding, training of workshop bij ons volgt, doet dit geheel op eigen verantwoordelijkheid. Bij personen in psychiatrische behandeling of ernstig zieken vragen we je eerst contact te nemen via support met de trainer om eventuele praktische problemen op te lossen en te overleggen of de cursus geschikt is. Bij twijfel of indien er sprake is van een lopende psychologische of psychiatrische behandeling raden we je aan eerst contact op te nemen met jouw behandelend arts/psycholoog en het advies van de medicus/paramedicus leidend te laten zijn.

Klachtenregeling
Klachten kunnen schriftelijk aan ons worden geadresseerd. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht.