Algemene inschrijvingsvoorwaarden I AM Academy
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het elektronisch inschrijvingsformulier op de website. De diensten worden geleverd zoals omschreven op de website, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie, eigen aan de aard van de dienst.

I AM Academy
Zaanenstraat 18
2022 CP Haarlem
Mail: support@iamacademy.nl

KVK: 56147082

BTW-nummer: 100195544B02

Inschrijving

Zodra wij jouw inschrijving hebben ontvangen, is jouw plaats gereserveerd en krijg je een schriftelijke bevestiging via onze supportafdeling. Bij inschrijving voor de jaartraining verbindt men zich tot deelname aan het totale trainingspakket. Er wordt geen aanpassing van het bedrag toegestaan voor niet deelgenomen livedagen of bij het voortijdig beëindigen van de training.
In geval van overmacht of indien het aantal inschrijvingen voor een activiteit minder dan 10 personen bedraagt, behoudt I AM Academy het recht een training of activiteit te annuleren. Je word hiervan schriftelijk en zo nodig telefonisch van op de hoogte gesteld. Het cursusbedrag wordt dan volledig teruggestort.

Deelname aan de jaartraining en online programma is naamsgebonden. Dit betekent dat je jouw plek niet aan een ander kan overdragen.

Indien je – wegens overmacht – de gehele jaartraining waarvoor je je hebt ingeschreven niet kan beginnen, bieden wij de mogelijkheid aan om een jaartraining op een later tijdstip te volgen.

Informatie – jaartraining, livedagen en online programma’s
Het is niet toegestaan om kennis, beelden, materialen en of methodieken die jou in het kader van het programma wordt aangeboden tijdens de jaartraining, livedagen of online programma’s, voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij I AM Academy hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Bijwonen livedagen
Tijdens het bezoeken van de livedagen dien je in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heb je hierover twijfels, dan raden we je aan om dit vooraf te melden bij de trainer of het assistenten team van I AM Academy.

Betaling
Betalingen verlopen via een betaallink die je krijgt toegestuurd via onze supportafdeling. Betalingsafspraken zijn alleen mogelijk voor de jaartrainingen en dit dient vooraf afgesproken te worden.

Annuleringsregeling jaartraining

Annulering tot 1 maand voor aanvang: 20 % annuleringskosten op het netto bedrag.

Annulering binnen de maand voor aanvang van de cursus: volledige bedrag verschuldigd. Op vertoon van een doktersattest kan de cursus geannuleerd worden. Hiervoor wordt 20 % annuleringskosten op het nettobedrag in rekening gebracht. Bij niet betaling van de factuur (zonder betalingsovereenkomst) op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente gevorderd van 12% per jaar. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10% administratiekosten. Een annuleringsregeling geldt alleen voor de deelnemers van de jaartrainingen.

Verantwoordelijkheid
Wie een opleiding, training, workshop of online programma bij ons volgt, doet dit geheel op eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfel of indien er sprake is van een lopende psychologische of psychiatrische behandeling raden we je aan eerst contact op te nemen met jouw behandelend arts/psycholoog en het advies van de medicus/paramedicus leidend te laten zijn.

Klachtenregeling

Klachten kunnen schriftelijk aan ons worden geadresseerd. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht.