Zielenwerk

Over de Ziel valt veel te zeggen en er zijn verschillende perspectieven op de 
Ziel. Vanuit I AM is de Ziel de energie van het negatieve ego dat nog niet is opgeruimd waardoor het Hoger Zelf (de volmaakte geïndividualiseerde expressie van I AM, het Goddelijk Zelf) gekluisterd blijft aan het Wiel van Incarnatie. Dit komt omdat op de hogere niveaus van bewustzijn dezelfde spirituele wetten gelden als op Aarde. Dus ook daar geldt The Law of Attraction en de Wet van Magnetisme. Vandaar dat een Hoger Zelf dat nog gebonden is aan residu van negatieve trillingsfrequentie er niet aan ontkomt om te reïncarneren op de Aarde. Het is niet in staat om terug opgenomen te worden in de Bron zolang het nog verstoorde energie met zich mee draagt. Vanuit I AM gezien herstel je die energie door jezelf te focussen op de volmaakte levensenergie van het Hoger Zelf waardoor deze energie bekrachtigd wordt en de verstoorde frequenties in de Ziel zichzelf oplossen. Dit bevrijdt het Hoger Zelf uit het Wiel van Incarnatie en herenigt het Hoger Zelf met de Bron.

Andere perspectieven Zielenwerk

Andere perspectieven zijn er ook, zoals bijvoorbeeld het perspectief dat we stukjes van de Ziel verliezen of weggeven, zonder dat je je daar bewust van bent. Denk hier aan een traumatische ervaring of een ander de eeuwige liefde verklaren. Dit klinkt misschien vaag, maar als je in termen van energetische frequentie denkt, kan je je voorstellen dat we constant energie met elkaar uitwisselen en gaandeweg wat van die energie bij een ander of op een bepaalde locatie achterlaten. Life between lives is een vorm van regressie therapie die direct contact met de Ziel maakt en door levens heen werkt. Ook in Engelentherapie kan je contact met de ziel maken. En geloof het of niet; yoga is een vorm van zielenwerk, je stemt je tijdens de yoga af op de hogere energetische frequentie van het Zijn. Dit gebeurt ook in het werk van aura soma of tijdens een IAMDR sessie. De teachings van Abraham Hicks komen uit die hogere frequenties en de mantra’s van Ho’oponopono helen op die laag van Bewustzijn. Er is met recht meer tussen Hemel en aarde wat we wellicht niet kunnen zien maar waar we (bewust of onbewust) de hele dag in aanwezig zijn en waar we energetische stukjes van onszelf kunnen verliezen.

Het werk van Zielenwerk

Een lichtwerker die zielenwerk doet, zorgt dat die stukjes Ziel weer terug naar de eigenaar worden gehaald, schoongemaakt en teruggebracht naar de vibrationele frequentie van het NU. Dit kan gebeuren via klank, zoals in het Sjamanisme het terug naar huis zingen van de Ziel door middel van een sjamanen lied, of door middel van woorden een bewust bevel geven aan bijvoorbeeld de machtige IK BEN Tegenwoordigheid om deze delen terug te halen.

Wil je meer weten over de machtige IK BEN Tegenwoordigheid, of I AM ? Doe vrijblijvend mee aan onze meditatiestraining.  

 

Marjolijn Loderichs

Rescue RemedyI AM Academy oprichter Marjolijn Loderichs is gespecialiseerd in het werken met de verschillende lagen van het (onder)bewustzijn. Zij volgde diverse trainingen en opleidingen in diverse onderwerpen zoals NLP, EFT, Tachyon Therapie, Access BARS van Access Consciousness, Ho’oponopono, Healing Arts, Transformational Breathing en Art of Living, omdat zij vanuit verschillende disciplines in staat wilde zijn tools aan te reiken die nodig leken om te ontwikkelen.

Tevens is zij getraind in ‘The One Method’, een training die voorbij de Mind gaat en haar coachings tilde naar een geheel nieuw niveau van begeleiding en inzicht. Hierbij werd gekeken naar de verstoringen die er in de energie kunnen zitten waardoor bepaalde problemen zich maar NIET om laten zetten. Toch bleek ook dit niet het antwoord te zijn op de wens om bepaalde problemen blijvend op te lossen. Het antwoord op die wens kwam in de vorm van de ‘I AM’. Toen Marjolijn leerde over de I AM was het alsof alles in eens ‘klikte’, alsof de puzzel ineens compleet was. Kennis van de bewustzijnsniveaus waren het onontbeerlijke kader dat zij nodig had om tot een diep begrip van zichzelf (en de anderen) te komen.

I AM Academy staat voor “Happiness, Harmony and Healing”.
De essentie van wie je bent, heeft een geheel andere kwaliteit dan jouw ego (jouw ‘automatische’ denken). Jouw essentie – jouw I AM – IS harmonie. NU AL. Het is het deel van jou dat nooit is ‘aangeraakt’, nooit is gekwetst, jouw ‘Hoger Zelf’. Jouw I AM heeft het vermogen om disharmonie te harmoniseren en op te lossen en het heeft NIETS te maken met het denken. Je bent het NU al en je kunt er DIRECT mee werken als je leert HOE. Wanneer je dit kunt, kan je op elk moment van de dag reageren vanuit jouw I AM in plaats vanuit jouw geconditioneerde patronen.

Doe je mee met de gratis ochtend live meditatie?

Geen zorgen, ik houd ook niet van SPAM