transpersoonlijke coachingDe TCC is een opleiding die alles te maken heeft met kwaliteit van aanwezigheid en betekenisgeving. Een van de belangrijkste doelstellingen van de TCC is het aanscherpen van de kwaliteit van niet-oordelend zuiver aanwezig zijn vanuit het hart. Voor zover technieken en interventies bij een coaching worden toegepast, moeten zij door een dergelijk aanwezig zijn worden gedragen. Enkel zo kan echte transformatie bij de cliënt getriggerd worden. Tegen het einde van de opleiding is coachen dan ook niet alleen een kunde, maar een ZIJN.