Lichtwerker

Lichtwerkers zijn mensen die de bewuste keuze maken om door hun acties en aanwezigheid het Licht op aarde te verspreiden. Ze zijn zich bewust van de vibrationele frequentie van energie en van het gegeven dat we allemaal deel uitmaken van een groter geheel. De frequentie van onze gedachten, woorden en aanwezigheid heeft invloed op de wereld om ons heen en Lichtwerkers kiezen ervoor om hun aandacht op Licht en Liefde te houden en dát de wereld in te zenden. Een Lichtwerker geeft gehoor aan de oproep van de Bron van al het Leven (Licht en Liefde) boven de oproep van het negatieve ego (angst).

Lichtenergie

Hoewel het lijkt dat er 2 soorten energie op deze planeet zijn (licht en donker) is er in werkelijkheid maar één levensenergie die zichzelf ofwel volmaakt uitdrukt ofwel vervormd wordt door het denken/voelen en handelen van de mens, waardoor de trilling verlaagd wordt en de lichtenergie wordt verduisterd (het ‘donker). Lichtenergie is onbeperkt en komt van de bron, het heeft een hoge trillingsfrequentie. Donkere energie is niets anders dan een vervorming van die lichtenergie, een verdichting ervan. Hierdoor heeft het een lage trillingsfrequentie waardoor het zich uitdrukt in chaos, pijn en lijden. Het geeft de illusie van afgescheidenheid in plaats van de verbondenheid van het Licht. Deze vervorming druist echter in tegen de volmaakte energie van het Universum en is een vervorming, geen kracht in zichzelf. De kracht die het ogenschijnlijke donkerte lijkt te hebben, is puur een menselijke creatie.

Lichtwerkers en lichtenergie

Lichtwerkers volgen de roeping van het Licht. Ze hebben zich vaak bekwaamd in het werken met lichtenergie en hier hun beroep van gemaakt. Je vindt lichtwerkers die werken met acupunctuur, engelentherapie, inverse wave therapie, IAMDR en channeling of mediumschap. Ze doen vaak zielenwerk omdat ze dat wat zich in het leven aan je toont op een hoger of dieper niveau kunnen helpen loslaten. Wanneer je het grotere geheel kunt zien en snapt dat je Volmaakte Levensenergie Bént, kan je deze lichtenergie op een prachtige manier inzetten. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de wereld om je heen. Dat is wat Ho’oponopono doet en waar de teachings van Abraham Hicks en Robert Bridgeman ons aan herinnert. Bij de trainingen van de I AM Academy maken we heel veel gebruik van het boek Instant Healing van Susan Shumsky. De prayers in dit boek helpen je af te stemmen op deze lichtenergie en door gerichte focus en de kracht van het woord, zet je deze energie op de voorgrond en kunnen ogenschijnlijke problemen oplossen in dit licht van de Volmaakte Levensenergie.

Lichtenergie zit nu al in je. Het is jouw I AM . Wil jij je verbinden met die lichtenergie in jou? Doe dan de gratis 5-daagse meditatietraining. Deze training helpt je om in te loggen in jouw I AM . 

 

Marjolijn Loderichs

Rescue RemedyI AM Academy oprichter Marjolijn Loderichs is gespecialiseerd in het werken met de verschillende lagen van het (onder)bewustzijn. Zij volgde diverse trainingen en opleidingen in diverse onderwerpen zoals NLP, EFT, Tachyon Therapie, Access BARS van Access Consciousness, Ho’oponopono, Healing Arts, Transformational Breathing en Art of Living, omdat zij vanuit verschillende disciplines in staat wilde zijn tools aan te reiken die nodig leken om te ontwikkelen.

Tevens is zij getraind in ‘The One Method’, een training die voorbij de Mind gaat en haar coachings tilde naar een geheel nieuw niveau van begeleiding en inzicht. Hierbij werd gekeken naar de verstoringen die er in de energie kunnen zitten waardoor bepaalde problemen zich maar NIET om laten zetten. Toch bleek ook dit niet het antwoord te zijn op de wens om bepaalde problemen blijvend op te lossen. Het antwoord op die wens kwam in de vorm van de ‘I AM’. Toen Marjolijn leerde over de I AM was het alsof alles in eens ‘klikte’, alsof de puzzel ineens compleet was. Kennis van de bewustzijnsniveaus waren het onontbeerlijke kader dat zij nodig had om tot een diep begrip van zichzelf (en de anderen) te komen.

I AM Academy staat voor “Happiness, Harmony and Healing”.
De essentie van wie je bent, heeft een geheel andere kwaliteit dan jouw ego (jouw ‘automatische’ denken). Jouw essentie – jouw I AM – IS harmonie. NU AL. Het is het deel van jou dat nooit is ‘aangeraakt’, nooit is gekwetst, jouw ‘Hoger Zelf’. Jouw I AM heeft het vermogen om disharmonie te harmoniseren en op te lossen en het heeft NIETS te maken met het denken. Je bent het NU al en je kunt er DIRECT mee werken als je leert HOE. Wanneer je dit kunt, kan je op elk moment van de dag reageren vanuit jouw I AM in plaats vanuit jouw geconditioneerde patronen.

Doe je mee met de gratis ochtend live meditatie?

Geen zorgen, ik houd ook niet van SPAM