Ericksoniaanse hypnose

Ericksoniaanse hypnose is een methode voor indirecte hypnose genoemd naar Dr. Milton Erickson. Erickson, een prominente Amerikaanse psychiater en psycholoog, wordt algemeen beschouwd als de “vader van hypnotherapie”. Zijn ontdekkingen hebben een breed spectrum van therapie beïnvloed, van familietherapie tot neuro-linguïstisch programmeren.

Ontdekking “Ericksoniaanse” hypnose

Dr. Erickson ontdekte dat indirecte suggestie zou kunnen leiden tot gedrags-verandering. Hij gaf er de voorkeur aan om met klanten te praten met behulp van metaforen, contradicties en symbolen om hun gedrag te beïnvloeden in plaats van directe orders.

Ericksoniaanse hypnose en vingersignalen

In Ericksoniaanse hypnotherapie kan je gebruik maken van ‘vingersignalen’. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat je linker wijsvinger bewegen een ‘ja’ betekent en het bewegen van je rechter wijsvinger bewegen een ‘nee’ betekent. In de staat van hypnose kan de therapeut middels de vingersignalen met je onderbewustzijn communiceren.

Ericksoniaanse hypnotherapie kent ook zelfhypnose dat je kunt inzetten voor zelfhulp.

Marjolijn Loderichs

I AM Academy oprichter Marjolijn Loderichs is gespecialiseerd in het werken met de verschillende lagen van het (onder)bewustzijn. Zij volgde diverse trainingen en opleidingen in diverse onderwerpen zoals NLP, EFT, Tachyon Therapie, Access BARS van Access Consciousness, Ho’oponopono, Healing Arts, Transformational Breathing en Art of Living, omdat zij vanuit verschillende disciplines in staat wilde zijn tools aan te reiken die nodig leken om te ontwikkelen.

Tevens is zij getraind in ‘The One Method’, een training die voorbij de Mind gaat en haar coachings tilde naar een geheel nieuw niveau van begeleiding en inzicht. Hierbij werd gekeken naar de verstoringen die er in de energie kunnen zitten waardoor bepaalde problemen zich maar NIET om laten zetten. Toch bleek ook dit niet het antwoord te zijn op de wens om bepaalde problemen blijvend op te lossen. Het antwoord op die wens kwam in de vorm van de ‘I AM’. Toen Marjolijn leerde over de I AM was het alsof alles in eens ‘klikte’, alsof de puzzel ineens compleet was. Kennis van de bewustzijnsniveaus waren het onontbeerlijke kader dat zij nodig had om tot een diep begrip van zichzelf (en de anderen) te komen.