Je hebt er vast wel eens iets over gehoord: EMDR. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze techniek wordt gebruikt om mensen te helpen bij het verwerken van een trauma. In principe is ons lichaam in staat om elk trauma, hoe erg ook, binnen 2 minuten los te laten, maar toch blijven sommige mensen last houden van bepaalde trauma’s en lijken ze hier niet van los te kunnen komen. Waar heeft dat mee te maken?

De tekst gaat hieronder verder

EMDRHet feit dat mensen bepaalde trauma’s niet makkelijk kunnen loslaten, hangt verrassend genoeg niet per se samen met de ernst van het trauma, maar met de manier waarop onze gedachten omgaan met het trauma. Het niet los kunnen laten van een gebeurtenis heeft te maken met het feit dat je gedachten een ‘Ik ben’ aan de gebeurtenis gekoppeld hebben. ‘Ik ben’ is een staat; iets onveranderlijks, en wanneer jij iets traumatisch hebt meegemaakt waarbij je je bijvoorbeeld machteloos hebt gevoeld, kan dit invloed gaan hebben op jouw hele systeem. Hierdoor voel je je onveiliger, waardoor je dit uitstraalt. En omdat je dit uitstraalt, krijg je dit weer bevestigd op de een of andere manier. En zo stapelen de ervaringen waar  jij je onveilig of machteloos voelt zich op. Allemaal omdat jouw onbewuste gedachten een ‘Ik ben’ gekoppeld hebben aan die ene gebeurtenis. Waarbij ik overigens niet zeg dat die gedachten over die specifieke gebeurtenis niet ‘waar’ zijn. Het kan best zijn dat ze in die situatie ‘waar’ waren, het gaat er meer om dat die gebeurtenis door het onderbewustzijn vervolgens overal op wordt geprojecteerd waardoor het leven er negatief door beïnvloed wordt. Vergelijk het eens met een sneetje in je hand. De ene snee geneest vanzelf, maar de andere snee gaat ontsteken. Een onverwerkt trauma kan je vergelijken met een snee die gaat ontsteken. Het trauma in jouw gedachten is als het ware een ontsteking die met de juiste middelen kan worden schoongemaakt zodat het alsnog kan helen.

JOUW “I AM INLOG CODE” – om in te loggen op jouw hogere bewustzijn, jouw I AM te activeren en keuzes te maken vanuit je hogere bewustzijn:

Ieder mens beschikt over een zelfgenezend vermogen. EMDR helpt jou om dit zelf genezend vermogen weer te activeren en het trauma te verwerken. Je hoeft tijdens deze therapie niet eens over de gebeurtenis te praten, maar het is wel belangrijk dat je het beeld van wat er is gebeurd helder voor ogen hebt. Terwijl je dit beeld als vertrekpunt neemt, worden je hersenhelften geactiveerd, door middel van tikjes op je ogen of een lampje dat jouw ogen moeten volgen, om het trauma los te laten.

EMDR heeft zichzelf bewezen en daarom zijn er veel psychologen, psychiaters en psychotherapeuten die met deze methode werken. Integratieve EMDR is een heel mooi hulpmiddel. Het helpt je om te verbinden met jouw ‘Ik ben’ en trauma’s echt los te kunnen laten. En wanneer je in contact met de I AM iEMDR toepast, wordt het effect van EMDR nog eens bekrachtigd.

JOUW “I AM INLOG CODE” – om in te loggen op jouw hogere bewustzijn, jouw I AM te activeren en keuzes te maken vanuit je hogere bewustzijn: