Channelen

Channeling is een vorm van communicatie tussen een persoon en een geïndividualiseerde expressie van energie zoals bijvoorbeeld ‘engelenenergie’, maar het kan ook de energie zijn van mensen die zijn overgegaan, ET’s, entiteiten. De persoon die ‘channelt’ stelt zich open als het kanaal waardoorheen die energie kan stromen en deze persoon weet deze energie te vertalen in woorden. Een channeling hoeft niet per definitie zuiver te zijn.

Channelen vereist concentratie en toewijding. Een voorwaarde voor een zuivere channeling met de Goddelijke Bron is dat de persoon die channelt zichzelf niet meer identificeert met het negatieve ego waardoor vervorming wordt uitgesloten. Dit vraagt dus een bepaalde mate van zuiverheid en daarom ontwikkeling van degene die channelt. De boodschappen van Abraham Hicks zijn bekend bij en groot publiek. Deze worden -heel zuiver door Esther Hicks ontvangen en doorgegeven.

De lichtwerker die dit energie werk doet, stemt zich af op een bepaalde laag van het bewustzijn en laat zich niet afleiden door gedachten. Hij of zij heeft de intentie om contact te maken met de zuivere bron waardoorheen degene voor wie de boodschappen bedoeld zijn de informatie krijgt die hij of zij nodig heeft om volmaaktheid in alle aspecten en details van het leven toe te laten. Aura healing is een voorbeeld van hoe dit toegepast wordt.

Die zuivere bron kennen wij als de I AM Presence; de volmaakte levensenergie die je Bent. Wanneer je afgestemd bent op de I AM Presence, stroomt die volmaakte levensenergie door je heen, als je, voor je, door je en als, voor en door alles en iedereen, want we zijn allemaal verbonden met deze bron.

Wil je meer weten over de I AM en over hoe deze verbinding werkt? Download dan hier onze gratis 5-daagse meditatietraining. Dan ontvang je elke dag een prachtige meditatie die je begeleid in de verbinding met jouw I AM presence!

 

Marjolijn Loderichs

Rescue RemedyI AM Academy oprichter Marjolijn Loderichs is gespecialiseerd in het werken met de verschillende lagen van het (onder)bewustzijn. Zij volgde diverse trainingen en opleidingen in diverse onderwerpen zoals NLP, EFT, Tachyon Therapie, Access BARS van Access Consciousness, Ho’oponopono, Healing Arts, Transformational Breathing en Art of Living, omdat zij vanuit verschillende disciplines in staat wilde zijn tools aan te reiken die nodig leken om te ontwikkelen.

Tevens is zij getraind in ‘The One Method’, een training die voorbij de Mind gaat en haar coachings tilde naar een geheel nieuw niveau van begeleiding en inzicht. Hierbij werd gekeken naar de verstoringen die er in de energie kunnen zitten waardoor bepaalde problemen zich maar NIET om laten zetten. Toch bleek ook dit niet het antwoord te zijn op de wens om bepaalde problemen blijvend op te lossen. Het antwoord op die wens kwam in de vorm van de ‘I AM’. Toen Marjolijn leerde over de I AM was het alsof alles in eens ‘klikte’, alsof de puzzel ineens compleet was. Kennis van de bewustzijnsniveaus waren het onontbeerlijke kader dat zij nodig had om tot een diep begrip van zichzelf (en de anderen) te komen.

I AM Academy staat voor “Happiness, Harmony and Healing”.
De essentie van wie je bent, heeft een geheel andere kwaliteit dan jouw ego (jouw ‘automatische’ denken). Jouw essentie – jouw I AM – IS harmonie. NU AL. Het is het deel van jou dat nooit is ‘aangeraakt’, nooit is gekwetst, jouw ‘Hoger Zelf’. Jouw I AM heeft het vermogen om disharmonie te harmoniseren en op te lossen en het heeft NIETS te maken met het denken. Je bent het NU al en je kunt er DIRECT mee werken als je leert HOE. Wanneer je dit kunt, kan je op elk moment van de dag reageren vanuit jouw I AM in plaats vanuit jouw geconditioneerde patronen.

Doe je mee met de gratis ochtend live meditatie?

Geen zorgen, ik houd ook niet van SPAM