fbpx

Alles is energie. En datgene wat zich in de buitenwereld (individueel & collectief) afspeelt, is eerst in de fijnstoffelijke lagen opgebouwd. Zoals water zich als vocht in een wolk verzamelt, om slechts te vallen wanneer het voldoende zwaar is geworden. Zo ‘valt’ de energie ook samen op Aarde en weerspiegelt wat er zich in de mentale en emotionele wolk van de mens heeft samengevoegd. We hebben er de afgelopen jaren als hele mensheid mee te maken gehad in de vorm van de pandemie. En ook nu laat zich het een en ander zien op het wereld toneel. Het denken in wereldmachten en vijanden is een vorm van afgescheidenheid die veel leed in het verleden heeft veroorzaakt. En gestopt dient te worden op het niveau van de oorzaak. In de buitenwereld mag je dan onmachtig lijken wanneer het gaat om de ‘grote’ dingen. In de binnenwereld ben je dat zeker niet. Want je bent deel van een Groter Geheel. De ware kracht en macht huist IN onszelf. Niets buiten onszelf heeft ‘kracht’. Alles wat wij tegenkomen is een expressie van onze eigen kracht. Ofwel in Liefde uitgedrukt ofwel gehuld in een jasje van vervorming.

 

Het is tijd om daarin wakker te worden. En te erkennen wie je bént. Zodra je je aandacht van die buitenwereld verschuift naar je Ware Zelf, komt de kracht van wie je bént tot je beschikking. En door middel van de zogenaamde ‘dynamische aanroep’ kan je die kracht sturen naar datgene wat heling nodig lijkt te hebben in de buitenwereld. Hierbij erkennend dat de zogenaamde buitenwereld een spiegel is van de binnenwereld. De helende kracht heelt de oorzaak in de binnenwereld en deze heling spiegelt zich vervolgens weer naar de ogenschijnlijke buitenwereld. Terwijl je je realiseert dat alle disharmonie een vervorming is en dat je essentie heelheid is. 

Ons Ware Zelf is een expressie van Goddelijk Bewustzijn. Goddelijk Bewustzijn dat 1 is en 1 alleen. Dat op zichzelf staat en zuiver is. Dat niet in staat is om te verdelen, chaos te creëren, lijden te veroorzaken, ziektes te creëren of oorlog te voeren. Onwetendheid over ons Ware Zelf heeft ervoor gezorgd dat we onze energie hebben vervormd, waardoor we deze vervormingen buiten onszelf in allerlei vormen kunnen waarnemen. En nu is het tijd om het roer terug te pakken. Ons terug te wenden tot ons Ware Zelf. Te leren begrijpen, bewúst te leren begrijpen, dat energie aandacht volgt en dat onze gevoelswereld (die 1 is en 1 alleen) onze grootste manifestatiekracht is. Te leren dat – zodra we onze gevoelswereld in harmonie leren brengen en houden – we direct impact hebben op de energie in de buitenwereld. Want ja, energie volgt aandacht, en het manifesteert direct datgene wat je voelt dat ‘waar’ is.
Dus als je je onmachtig voelt, zal je de onmacht gespiegeld krijgen. Als je voelt dat het waar is dat je niets kan ‘doen’, dan zal je dit ervaren. Als je vindt dat er macht is buiten jezelf, dan zal je dit waarnemen. Het is zoals het werkt, altijd gewerkt heeft en altijd zal werken. Dat wat jij diep van binnen aangenomen hebt als waarheid (vaak zelfs zonder dat je je dit nog bewust bent) moet zichzelf steeds aan je bewijzen. Mentale wetten worden dit genoemd in het boek ‘I AM – Woorden met helende kracht’.
Deze mentale wetten zijn precies dat: ‘wetten’. En wetten moéten opgevolgd worden. Dus krijgt de mensheid de individuele en collectieve wetten die we – doorheen eeuwen opgebouwd hebben – steeds weer te zien. Alleen zien we het verband niet meer tussen wat we onderbewust hebben aangenomen, de Spirituele Wetten die dit steeds opnieuw vormgeven en datgene wat we in de vorm waarnemen. We houden onszelf gevangen in de vicieuze cirkel, die we zelf gecreëerd hebben. Tijd om wakker te worden. FIRE US AWAKE! Stop met de gedachtentrein te volgen dat je niets kan doen.

In de binnenwereld ligt het antwoord op je vraag. In jouw binnenwereld (die 1 is met alles) ligt de oplossing voor elk probleem. Als jouw Licht groot genoeg is om te voelen dat dit waar is, of als jouw Licht voldoende groot is om je te willen openstellen, dan is het tijd om in actie te komen. Om te leren je aandacht te richten naar je Ware Zelf. En daar om de oplossing te vragen voor wat we buiten ons waarnemen. Want in ons zit een leidende Intelligentie. Grootser dan je je kan voorstellen. Geen concépt van een ‘hogere macht’, maar een werkelijke Aanwezigheid die we in ons allemaal kunnen waarnemen, voelen en ervaren. Waar we direct een beroep op kunnen doen. En die ons direct het antwoord kan geven wanneer je jezelf voldoende lang afgestemd houdt op de frequentie ervan. Wat niets meer wil zeggen dan ‘zolang je rustig genoeg bent om het antwoord te horen’, want dat is er nodig. Stilte in je binnenwereld. Je aandacht gefocust op de Waarheid van wie JE BENT. Niet afgeleid door wat zich in die buitenwereld afspeelt. Totaal gefocust op de zogenaamde ‘Vlam in je Hart’. Daar ZIJN. Open. Eerlijk. Zeggend: ‘I AM, in mij, hier BEN IK. Stroom door mij heen en los op dat wat zich laat zien. Door mij, voor mij, als mij, door alles en iedereen om me heen’. Hierin ligt de Ware oplossing voor elk probleem. Dit is iets wat je weer kan leren. Hoe jezelf kan wenden tot de leidende Intelligentie achter alles. Het weer terug te leggen in de capabele handen van het Goddelijk Zelf. Zodat de energie waaruit alles bestaat en wat onder een laag menselijke vervorming is komen te zitten, kan worden hersteld. Hersteld in wat het werkelijk is: Liefde. Geen concept van Liefde, maar de kracht die het werkelijk ís. 

De wereld heeft deze kracht nodig om de mentale en emotionele energie op te lossen die de ware oorzaak is van ziekte en oorlog. Wij (als I AM Academy) hebben talloze meditaties gemaakt die hierbij helpen. Die de energie oproepen waardoor er een wolk van heling wordt gevuld met de energie die nodig is om de tweedracht op te lossen. En we delen er vandaag eentje die deze energie in beweging zet: De “Keer deze situatie en creëer een Wonder meditatie”. De naam zegt genoeg. Doe hem en zorg ervoor dat er geen enkele gedachte kan worden toegelaten die kan suggereren dat het niet zou werken wat je vraagt. Het werkt. PUNT. Maar nogmaals: het is zoals de regen wordt opgebouwd in de lucht. Het duurt even voordat het valt. En als de lucht lang droog geweest is, dan kan het zijn dat de regen niet direct valt. Maar tijd nodig heeft. En die tijd geef je het. Dus herhaal je de meditatie. En houd je standvastig je focus. Zeg je innerlijk ‘nee’ tegen elke gedachte die je wil afleiden en je weer wil laten toewenden naar de buitenwereld. En houd je je aandacht innerlijk gefocust op de Vlam in je Hart. De Waarheid van je Wezen. De oplossing voor elk probleem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jij doet ertoe. Je maakt verschil. Zelfs al zou je geen vinger op kunnen tillen, dan nog kan je in jezelf de energie oproepen die in staat is de wereld te helen. Dus doe het. Het is tijd.

En ja, delen mag!

Met Liefde,
I AM Academy

Blijf op de hoogte met I AM nieuws:

    Pin It on Pinterest