Heb je ook wel eens verwarring of het ego aan het woord is of jouw intuïtie?
Het heeft me een tijdje gekost om het onderscheid te kunnen maken tussen het een en het ander. Om dat onderscheid echt goed te kunnen maken, is het handig om allereerst dat onderscheid aan te kunnen brengen. Wat is nou wat? En hoe herken je het?

De tekst gaat hieronder verder

Als je echt wilt leren wat het verschil is tussen intuïtie en ego, zul je eerst moeten leren wat het één is en het ander zodat je onderscheid kunt maken. Spiritueel onderscheidingsvermogen heet dat. En dat begint met het opbouwen van de juiste kennis. Dat dát niet altijd even eenvoudig is, heeft te maken met het gebrek aan gegronde, fundamenteel juiste kennis. Want hoe weet je wat ‘juist’ is als er zoveel wordt aangeboden. Voor mij was het een zoektocht van 20 jaar omdat ik steeds voelde dat de informatie die ik kreeg niet volledig was. Pas toen ik leerde hoe de verschillende lagen van bewustzijn opgebouwd zijn, wat de kenmerken hiervan zijn en hoe je kunt leren navigeren binnen deze lagen, viel voor mij alles op zijn plek.

De tekst gaat hieronder verder

Om te beginnen met een begrip van de lagen van bewustzijn is het nodig om te weten hoe het bewustzijn is opgebouwd. Dat ons bewustzijn ‘gelaagd’ is, kan als een abstract begrip overkomen maar laat zich al snel en gemakkelijk de volgende manier verklaren. Op dit moment ben je je namelijk al van minstens 5 lagen bewust namelijk:

 • jouw omgeving
 • jouw lichaam
 • jouw denken
 • jouw voelen
 • het bewustzijn dat zich ‘bewust’ is van jouw omgeving, lichaam, denken en voelen: de zogenaamde ‘conscious mind’

Tijd en spiritualiteit Je leest in spirituele literatuur wel eens dat wij ‘multidimensionele wezens‘ zijn en dat dat zo is, bewijst het bovenstaande rijtje. Hiermee wordt tevens bedoeld dat er nog een laag is, waarvan je je niet zozeer bewust hoeft te zijn, maar die er wel is. Binnen de I AM Academy verwijzen wij hier naar als onze ‘I AM‘. Dit is een laag in ons bewustzijn die net zo ‘net’ echt als de rest van de lagen, maar die voor de meeste mensen niet bewust is. Zoals het denken en voelen zich kan kenmerken door tegenstrijdigheden en disharmonie die te maken hebben met ervaringen die je in het verleden hebt gehad, zo kenmerkt het niveau van de ‘I AM’ zich door een gevoel van harmonie dat zichzelf intensiveert wanneer je er mee leert werken.

Als je eenmaal begrijpt dat ‘taal’ iets is dat door de buitenwereld is aangeleerd, dan kan je – als je logisch gaat nadenken – wellicht ook begrijpen dat het ‘ik’ in ons hoofd dat taal als middel om te communiceren gebruikt NIET HETZELFDE is als onze ZIJN. En dit is niet iets wat je van me hoeft aan te nemen. Je kunt het zelf heel gemakkelijk onderzoeken door jezelf twee vragen te stellen, namelijk:

 1. Kan ik voorspellen wat ik over 1 minuut, 5 minuten, over een uur of morgen ga denken?
  En? Kan je dat?
 2. Kan ik NU 10 minuten helemaal niets denken?
  En? Gelukt?

Ik weet uit ervaring dat – voor het grootste deel van de mensen – de antwoorden op beide vragen ‘nee’ is (als bij jou het antwoord ‘ja’ is op beide vragen, ben je ‘verlicht’ en dan ben ik ongelofelijk blij voor je!). En ik weet dat omdat ik weet dat jouw denken een volkomen automatisch proces is. Net zo automatisch als het jouw ademhaling, jouw spijsvertering, het bewegen van jouw spieren, in slaap vallen, etc. De meeste mensen lijken weinig invloed uit te kunnen oefenen op hun denken. ‘Ik kan er niets aan doen dat ik dat denk’, hoor ik wel eens. Wat een bijzondere uitspraak is wanneer je je realiseert dat er twee keer ‘ik’ in zo’n zin staat. Want als ‘ik’ mezelf een weldenkend wezen vindt die ‘bewust’ is, hoe kan ‘ik’ dan geen invloed uitoefenen op dat wat ik ‘denk’?. Dat heeft dus te maken met het feit dat je ons denken kunt vergelijken met een harde schijf waarop alle informatie is opgeslagen die jij in jouw leven verzameld hebt. En wat je in je hoofd hoort, is een reactie van die harde schijf op de ervaringen in het NU. En die reactie hoeft niet te kloppen met wat zich in het NU aan je laat zien omdat veel van die reacties gebaseerd zijn op gedateerde informatie. Informatie die nog actief is maar die je bijvoorbeeld in jouw jeugd hebt opgebouwd.

Waarom leg ik je dit uit? Om het verschil tussen ego en intuïtie te kunnen duiden, is het nodig dat je snapt wat wat is. Daar was ik dit verhaal mee begonnen. Het automatische denken (het ego) kán enkel informatie geven die gebaseerd is op het verleden en dus nooit iets ‘nieuws’ creëren. Alleen maar hetzelfde in een ander jasje. Dat is tevens de reden waarom je zoveel mensen in dezelfde patronen terecht ziet komen. De ‘I AM’ echter – die gelijk staat  aan jouw intuítie – is volkomen in het ‘NU’. Het is namelijk dát deel van ons bewustzijn dat zich kenmerkt door harmonie en het deel van ons bewustzijn dat nooit is ‘aangeraakt’ door pijn, chaos en lijden. Dit niveau in ons bewustzijn is daardoor in staat om adequaat te handelen in elke situatie omdat het zich niet laat leiden door dingen uit het verleden. Het geeft iedereen altijd informatie in de vorm van ‘gevoel’ of ‘innerlijk weten’, alleen – en nu komt het – het wordt bij meeste mensen geïnterpreteerd via het ego, het denken, En dat denken interpreteert de informatie die door de I AM (ons ‘Hogere Zelf’) doorheen de informatie die het dus in het verleden heeft opgebouwd. En dát is waar het probleem ligt en waarom bijvoorbeeld de spirituele stroming ‘Ho’oponopono’ ook zegt dat je eigenlijk NOOIT WEET wat EGO is of wat INTUÏTIE is. Je kunt het eenvoudig niet echt herkennen zolang er ‘taal’ in het spel is. Omdat ‘taal’ is aangeleerd, is er altijd een vorm van interpretatie. Het kan dus ingevingen die vanuit ons ‘ZIJN’ komen vervormen. Daarom zegt Ho’oponopono: De énige manier om te herkennen of iets uit Ego of intuïtie (het Hogere Zelf, jouw I AM) komt, is door er niet direct op in te gaan maar het volgende te doen:

 • Ga niet in op jouw eerste impuls. Die kan namelijk door beide bewustzijnslagen worden ingegeven.
 • Wacht. Focus je op het hart. Adem rustig in en uit.
 • Ho’oponopono zegt dan:
  Het spijt me
  Vergeef me
  Dank je wel
  Ik hou van je
  Wanneer je dit heel bewust en geconcentreerd doet – terwijl je je op jouw hart focust – verdwijnen ingevingen die vanuit het Ego komen, volgens deze bijzondere spirituele leer (als je wilt weten hoé dat werkt, klik dan op deze link: https://youtu.be/fcqizJfHVTw).
 • Binnen de I AM gebruiken we eenzelfde soort principe maar we breiden het uit. In plaats van ‘het spijt me, vergeef me, dank je wel, ik hou van je’ te zeggen/denken – terwijl we ons op het hart focussen – zeggen wij ‘I AM, verteer dit’ terwijl we dit geconcentreerd herhalen.
 • Datgene wat vervolgens uit het Ego als ingeving komt, lost zichzelf op. Omdat het NIET uit de I AM komt. Datgene wat vanuit jouw I AM wordt ingegeven en vertaald is in woorden, blijft bestaan. Je ‘weet’ het gewoon. Het kán niet oplossen.
 • Vervolgens zeggen wij er nog het volgende achteraan (en dit verschilt wellicht met andere manieren): ‘IK kwalificeer dit met de absolute ‘volmaaktheid’ van de I AM‘ wat zoveel wil zeggen als ‘Laat mijn reactie enkel volmaaktheid (= innerlijke vrede) voortbrengen.
 • En dan wacht je. Als jouw ingeving ingegeven is door jouw I AM zul je merken dat deze blijvend is. Als jouw ingeving vervormd is geworden door interpretaties van het Ego (die bij veel mensen al dan niet bewust angst gedreven is), worden deze vervormingen getransformeerd. De impuls die zich dan kan laten zien, is de originele impuls vanuit jouw I AM.

Je zult bij toepassen van het volgende ongetwijfeld ervaren dat sommige impulsen gewoon verdwijnen. Je denkt er niet meer aan. En datgene wat overblijft is dan iets wat ‘natuurlijk’ voelt. Het gebeurt gewoon. Je handelt zonder nadenken, zonder interne dialoog en achteraf zul je – wanneer je vanuit de I AM hebt gereageerd NOOIT twijfelen aan jouw handelen of commentaar hebben op de situatie. Het IS. Op die manier kan je ervaren dat wanneer onze intuïtie, onze ‘I AM’, aan het werk is, alles in ons in ‘harmonie’ is. En dat is dan weer wat bedoeld wordt met ‘in de Flow’ zijn.