Tekst: Mylène de la Haye

Tweedejaars I AM student en psychodynamisch therapeut Vanessa Hermens:

Vanessa Hermens heeft een eigen praktijk als psychodynamisch therapeut. En ze traint als casemanager ‘activering’ bij Sociale Zaken langdurig werkelozen. “Wat ik leer bij I AM is direct toepasbaar binnen het psychodynamisch coachen, dat eveneens op holistische principes is gebaseerd.”

Wat heeft I AM je tot nu toe gebracht?

“Het voelt heel goed. Ik vind het effect ervan fantastisch en de reden waarom ik het ging doen – het verkrijgen van meer spiritueel onderscheidingsvermogen – is in ieder geval al voor een deel bereikt. Ik ga mezelf hierin nog verder ontwikkelen maar vind het echt gaaf wat ik nu al kan toepassen.”

Kun je zeggen dat psychodynamische therapie een behandeling is waarbij je onbewuste gedachten en gevoelens aan het licht brengt? 

“Klopt, en daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende therapievormen. Je gaat zo leeg mogelijk in gesprek met iemand en werkt met wat zich aandient.. Als er een hulpvraag is, is er vaak sprake van een blokkade, een belemmerend patroon, belemmerende overtuigingen die men zich eigen is gaan maken. Vanuit de I AM bekeken zijn dat dan overtuigingen vanuit het valse zelf. Wat je eigenlijk doet is teruggaan naar de bron en dat kan op verschillende manieren. Een klacht is een klacht omdat de oorzaak niet bekend is. En middels psychodynamische therapie maak je contact met het onderbewuste waardoor er dus informatie in het bewustzijn komt en waardoor je cliënt inzichten krijgt. En als je inzichten krijgt, heb je ook weer een keuze om anders te gaan bewegen.”

“Zowel psychodynamische therapie als I AM is gebaseerd op werken met energie.”

Dat is subtiel anders dan de I AM gedachte toch? Daar leg je belemmeringen niet bloot maar daar is het uitgangspunt dat je al volmaakt bént en dat je moet leren om je zuivere bron aan te spreken om zo je blokkades op te heffen.  

“Ja. Je bent al heel. En juist dat spreekt mij heel erg aan. We zijn al heel. Maar het is bij psychodynamische therapie ook niet zo dat je helemaal in de herbeleving gaat en opgaat in het verhaal. Je werkt juist zo weinig mogelijk met het verhaal. Eén van de werkvormen is bijvoorbeeld bio-energetica waarbij je veel gebruik maakt van ademhaling, lichaamswerk. De informatie zit ook vaak op celniveau. Dus je werkt in feite holistisch en er zijn ook raakvlakken met I AM. Ook een psychodynamisch coach of therapeut is gewend om met energie te werken.” 

Wat zijn de verschillen tussen psychodynamica en I AM? 

“Ik heb tijdens mijn opleiding als psychodynamisch therapeut altijd geleerd om door ladingen heen te gaan. Bij regressietherapie bijvoorbeeld, kun je door het vergroten van overtuigingen en fysieke ladingen, iemand helemaal terugleiden naar het ontstaan van zijn of haar vervorming of pijn. En dat is wel degelijk een andere manier van werken. Marjolijn zegt: een emotie zoals angst, woede of verdriet is eigenlijk de poort naar het lagere energieveld. En met bepaalde therapievormen ga je juist in dát veld verkennen.”

Het veld waar je volgens Marjolijn ver vandaan moet blijven?

“Ja, het lagere astrale veld. Ik heb nu bij de I AM geleerd: we zijn al heel en we moeten leren kijken en denken in energie. En die werkt echt heel effectief. Ik reik de mensen die ik nu aan het begeleiden ben die I AM tools aan en dat heeft een positief effect want ze pakken het gemakkelijk en snel op.. En als ze dan weer in hun eigen verhaal schieten en beginnen van ‘Ja, maar dit en ja, maar dat,’ hoef ik alleen maar te zeggen: ‘Oké, en wie praat er nu? Jij of je valse zelf?’ En dan zeggen ze: ‘O ja.’ En dan zeg ik: ‘Dat geeft niet. Maar je hebt nu dus een keus.’”

“Ik draai nu bij Sociale Zaken een pilot psychodynamica waarbij ik tijdens het psychodynamisch werken toepas wat ik geleerd heb tijdens de I AM jaartraining.”

Hoe spiritueel was je voordat je met I AM begon? 

“Redelijk. In de psychodynamiek werken we ook met energie en zijn er echt wel raakvlakken met I AM. En we hebben ook wel aangereikt gekregen om puur zuiver te begeleiden, dat noemen ze ‘vanuit het lege midden’. Alleen merkte ik zelf dat ik toch soms in dat ego stuk schoot. Zodra er professionals in een groep zitten die ik moet begeleiden, dan gebeurt er iets met mij. Dan word ik nerveus en denk ik: ‘oh, ik moet het wel goed doen’. Dan komt mijn oude overtuiging naar boven dat ik niet goed genoeg ben.”

Maar ook jij bent toch al volmaakt?

“Precies, net zoals mijn klanten. Zo zie ik mijn cliënten bij Sociale Zaken: als klanten met wie ik samenwerk. Het zijn mensen die langdurig in een uitkering zitten, waar vaak sprake is van meerdere problemen op verschillende leefdomeinen. Fysieke, psychische klachten, schulden, alleenstaande moeders die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, misbruik is een thema wat heel vaak voorkomt bij klanten. We geven een empowerment training waardoor mensen weer in contact kunnen komen met hun eigen kracht. Dan kunnen ze de regie weer pakken en zie je dus – ondanks de Multi problematiek die er is – dat ze ontdekken dat ze er anders mee om kunnen gaan. Ik draai nu bij Sociale Zaken een pilot psychodynamica waarbij ik tijdens het psychodynamisch werken toepas wat ik geleerd heb tijdens de I AM jaartraining.”

“I AM sluit op elke geloofsovertuiging aan. Het is juist heel fijn dat er geen religie aan vast zit.”

En wat triggerde iemand als jou – die toch heel nuchter overkomt – om I AM te gaan doen? Je vond Marjolijns filmpje op Facebook niet zweverig? 

“Helemáál niet! Ik had bij psychodynamiek al kennis gemaakt met onstoffelijk werken, holistisch werken, reïncarnatietherapie, vorige levens, etc. Ik heb altijd over die dingen gezegd: dat is gewoon de natuur. We zijn meer dan ons lichaam en er is ook een hoger bewustzijn. Wat ik zo geweldig vond aan het filmpje van Marjolijn is dat ze het zo concreet en duidelijk uitlegt allemaal. Zelfs voordat ik aan de jaartraining begon heb ik sommige filmpjes al gedeeld met de groep mensen die ik begeleid.”

En hoe reageren ze daar dan op? 

“Heel goed. Ze zijn dan al gewend aan mijn manier van werken en de I AM gedachte sluit daar mooi op aan. Bijna niemand van mijn klanten heeft het geld om Marjolijns jaartraining te volgen maar sommigen bekijken al haar filmpjes op YouTube en die helpen al heel goed. Omdat Marjolijn het zo helder en duidelijk uit kan leggen.” 

En hoe combineert I AM met de verschillende geloofsovertuigingen van jouw klanten? 

“Het sluit op elke geloofsovertuiging aan. Het is juist heel fijn dat er geen religie aan vast zit. En als iemand helemaal niet geloofd, gebruik ik gewoon ‘Liefde’ in plaats van God. Ik had in eerste instantie ook moeite met het woord God. Maar nu veel minder. Voor mij gaat het over liefde. En God is volgens mij één bron van liefde. Absolute volmaakte levensenergie.”