Onlangs beschreef een deelnemer aan de I AM Kennismaking haar ADHD. Het gevoel dat ADHD je geeft: een constante onrust wat maakt dat je jezelf op den duur uitgeput voelt, het gevoel van de hele tijd moeten strijden om maar een paar dingen op te noemen. Niet zo raar dat op een gegeven moment een ‘burnout’ werd vastgesteld. Het klonk inderdaad uitputtend. Bijna niet te geloven dat iemand die haar hele leven zichzelf in de ADHD stroom heeft bewogen, in staat is om binnen 20 minuten op een niveau van bewustzijn te komen waar die onrust niet meer gevoeld wordt en waar er een diep gevoel van rust is ZONDER medicatie. Toch is dat precies wat er gebeurde toen zij leerde om de focus te verplaatsen van het automatische denken naar de laag van de I AM. Genoeg reden voor mij om er een blog aan te wijden.

De tekst gaat hieronder verder:

Wat is ADHD eigenlijk?

Als je er op googelt, kom je onder andere deze definitie van de Hersenstichting tegen (https://tinyurl.com/y75e2vxo)

‘Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, ofwel snel afgeleid en hyperactief gedrag. Globale kenmerken van ADHD zijn: hyperactiviteit en impulsiviteit, en/of problemen met aandacht’.

Wanneer het type ADHD wordt vastgesteld door middel van DSM-toetsing (het meest gebruikte classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen) wordt er behandeld met medicatie, ADHD coaching of psychotherapie. Er wordt gesteld dat mensen die last hebben van ADHD of aanverwante aandoeningen baat hebben bij structuur, dus worden er tips gegeven hoe deze structuur in het dagelijks leven aan te brengen.

De I AM kan elk probleem oplossen

Wat ik zo mooi vindt aan werken met de I AM, is dat wanneer je je bewust leert verbinden met deze laag in het bewustzijn, de I AM je helpt om de problemen die je hebt op te lossen. Ik snap dat dat slechts woorden zijn wanneer je dit nog nooit hebt ervaren, dus laat het me uitleggen.

Je moet je voorstellen dat er behalve het denken dus nog een andere laag in ons onderbewustzijn zit. Waar het denken de innerlijke ervaring van chaos, pijn en lijden genereert, geeft deze laag van bewustzijn de innerlijke ervaring van harmonie en een diepe rust. Maar focus op de I AM brengt veel meer. Want het is letterlijk een ‘hoger’ bewustzijn IN ons dat in staat is om dingen op te lossen die door het niveau van het automatische denken worden gecreëerd.

Er wordt gesteld dat je problemen die veroorzaakt worden door het denken niet met het denken kan oplossen, wat totaal logisch klinkt. Natuurlijk is dat zo, want als het denken de problemen wél zou kunnen oplossen, zou je het probleem in de eerste instantie niet hebben. Einstein zei ook al als je een probleem hebt, probeer het probleem dan niet op te lossen op het niveau waarop het zich aandient. Het niveau waarop het probleem zich lijkt te bevinden is niet het niveau waardoor het wordt veroorzaakt.

ADHD en spiritualiteitHoe werkt dat dan met de I AM?

Stel: je neemt een probleem waar. Bijvoorbeeld: ‘ik kan me slecht concentreren. Ik ben snel afgeleid’. Dan breng je jezelf in de afstemming op de I AM volgens de procedure die je van ons geleerd hebt.
Die is erg makkelijk en overal toepasbaar. Omdat je hebt geleerd het teken te herkennen wanneer jouw I AM actief is, is het ook buiten de training om makkelijk om te herkennen wanneer de I AM actief is. Eenmaal in die afstemming richt je de harmoniserende energie van de I AM op het probleem dat je ervaart. In dit geval zou je die energie kunnen richten door bijvoorbeeld dit te herhalen: ‘I AM in mij, doe die aanpassingen in mij die nodig zijn om me te helpen gefocust en geconcentreerd te zijn. IK KWALIFICEER mijn vermogen om geconcentreerd en gefocust te zijn met Volmaaktheid’. Vervolgens herhaal je dit terwijl je de I AM de kans geeft om dit te doen, voor je, door je, áls je zoals wij altijd zeggen. Je houdt dit een tijdje vol. Misschien kan je het in het begin maar 10 minuten volhouden. Maar gaandeweg zal je het langere tijd willen volhouden, omdat het zo heerlijk is om in de energie van de I AM te zijn en omdat je merkt dat deze momenten daadwerkelijk iets veranderen.

Het mooie aan werken met de I AM is dat je in het dagelijks leven jezelf niet hoeft te dwingen aan bepaalde dingen te denken. Of jezelf moet dwingen om een structuur vast te houden. Je kunt gewoon jouw I AM meditatie doen, jouw I AM de opdracht geven om je te helpen en hierdoor zal je andere gedachten krijgen, je anders voelen en andere dingen doen. Bij sommige dingen zal je merken dat deze heel makkelijk en snel te aan te passen zijn. Andere dingen kunnen wat meer tijd vergen maar elke conditionering die door het automatische denken als strategie wordt gehanteerd, kan op deze manier worden omgezet.

Is ADHD dan een strategie?

Dat is een goede vraag en ik heb niet direct een antwoord. De vraag die ik zou willen stellen aan mensen die ADHD hebben is de volgende: ‘Herken je het als ik je vraag of je gevoelig bent voor de energie van andere mensen?’. ‘Ben je opgegroeid met ouders die onberekenbaar waren?’. Of had jij het gevoel dat je onveilig was (dat hoeft niet direct te maken te hebben met mishandeling. Een gevoel van onveiligheid is al voldoende). Als ik je vraag waar jouw centraal punt van bewustzijn is, plaats je deze dan intuïtief IN het lichaam of daarbuiten?

Ik krijg sterk de indruk dat mensen met ADHD hun centraal punt van bewustzijn in hun omgeving hebben geplaatst in plaats van in henzelf. Hierdoor stemmen zij zich onbewust af op de omgeving en dat geeft uiteraard een enorm gevoel van onrust.

Wanneer iemand een I AM meditatie doet, wordt het centraal punt van bewustzijn automatisch verplaatst naar het ‘Grote Hart’ (niet het fysieke hart, maar het hartchakra). Dit is de toegang naar ons hogere bewustzijn. Het voelt daarom ook weer logisch dat iemand die ADHD verschijnselen heeft, hier gelijk weer in contact komt met zijn of haar innerlijke rust.

Bij de I AM Academy zeggen we altijd: ‘De grootste illusie waar de mensheid onder lijdt is dat er iets ‘mis’ is met ons. Dat ons iets ‘ontbreekt’, wat we moeten ‘leren’ of buiten onszelf moeten ‘halen’. En dit klopt op het niveau van het automatische denken. Maar de Waarheid van ZIJN is dat we allemaal al ‘HEEL’ ZIJN. Er ontbreekt ons niets. En dat kan je ervaren zodra je in de afstemming op jouw I AM komt. In die rust die je voelt wanneer je ‘in’ jouw I AM bent, ontbreekt jou niets. Is er geen stem die zegt dat je dit of dat niet goed hebt gedaan of dat jou iets is aangedaan. ‘In’ jouw I AM is er enkel harmonie. De Harmonie die jij BENT. En je hoeft niets te ‘hebben’ om dit te voelen. En je hoeft niets te ‘doen’ om dit te voelen. Je BENT het al. Altijd geweest en je zult het altijd ZIJN. Het enige wat je dient te ‘doen’ is jezelf in de afstemming erop te brengen. Te stoppen met de identificatie die je hebt met het automatische denken. Te stoppen met te geloven wat dat automatische denken zegt. En leren dat jij dit niet BENT. Zodat jij jouw FOCUS kan verplaatsen op de I AM die je bent. En daar kan ervaren dat je al ‘HEEL’ BENT.

Degene die deelnam aan de I AM kennismaking wilde niet meer uit haar I AM komen. Ze wilde er het liefst in ondergedompeld blijven. Uiteraard wilde ze dat. Hoe heerlijk moet het voor haar zijn geweest om te voelen dat de rust gewoon in haar zat. Gelukkig besloot zij mee te doen aan de jaartraining, waardoor zij kan leren hoe zij haar focus kan verankeren in haar I AM. Zodat het ZIJN in haar I AM haar ‘normale’ staat van ZIJN wordt. En de ADHD gewoon iets wordt waar zij ooit ‘last’ van had.
Ik kijk uit om haar in dit proces te mogen begeleiden. En ik ben benieuwd hoe zij dit gaat oppakken zodat zij ook buiten de muren van Flow Plaza kan ervaren dat zij zelf in staat is om die rust op te roepen en te handhaven.

Wil jij ook de harmonie in jezelf ervaren? Download hier gratis de inlogcode: een actieve 20 minuten durende meditatie, die ik speciaal heb ontwikkeld om je hogere wijsheid om hulp te kunnen vragen.